برگزاری اولین دوره مسابقات پینگ پنگ شرکت سیمان جوین
۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید آموزشی کادر فروش شرکت سیمان جوین
۲ اسفند ۱۳۹۶

مدیر، نماینده دبیران، نماینده اولیا و تعدادی از دانش آموزان ممتاز دبیرستان شهدای هسته ای جوین از بخشهای مختلف کارخانه سیمان جوین بازدید و در جریان مراحل مختلف تولید سیمان قرار گرفتند. همچنین پس از این بازدید، جلسه ای صمیمی با حضور هیات مدیره شرکت سیمان جوین و این مهمانان گرانقدر برگزار شد.
در این جلسه، دکتر سیدکاظم اورعی میرزمانی، رییس هیات مدیره شرکت سیمان جوین با ابراز خوشحالی از این دیدار، دانش آموزان را به تلاش هر چه بیشتر در راه تحصیل علم و دانش تشویق و ابراز امیدواری کرد دانش آموزان دبیرستان شهدای هسته ای جوین، مهندسان و تکنیسینهای آینده این کارخانه باشند. شایان ذکر است با توجه به عملیات ساخت ساختمان جدید دبیرستان "شهدای هسته ای" و با مصوبه هیات مدیره شرکت سیمان جوین، سیمان مورد نیاز برای ساخت و تکمیل این واحد آموزشی بصورت رایگان از سوی این شرکت تامین خواهد شد.

logo-samandehi