شرکت FLSmidth

شماره تماس شرکت

Tel +45 36 18 10 00


FLSmidth پیشرو در تولید و تهیه خدمات و تجهیزات صنایع معدنی و سیمان جهان است. FLSmidth هر نوع دستگاه مجزایی را برای کامل کردن فرآیند ایجاد معادن و کارخانه های سیمان تولید می کند. امکاناتی که شامل خدمات قبل، در حین و بعد از ساخت و ساز می باشد.
parallax background

مدیریت
پست الکترونیکیسمتنام
motilal.panda@flsmidth.comنماینده مقیم شرکت در کارخانه، مدیر فنی، مدیر سایتآقای مهندس موتی لا پاندا
m.allahabadi@joveincement.comمدیر تعمیر و نگهداریمهندس مهدی الله آبادی
mahdi.farimaneh@joveincement.comمدیر تولیدمهندس مهدی فریمانه
ehsan.wosouqi@joveincement.comResource Managerمهندس احسان وثوقی
banoo.keshmiri@joveincement.comمدیر خریدمهندس بانو کشمیری
razie.shadfar@joveincement.comمسئول دفترراضیه شادفر