شرکت FLSmidth

شماره تماس شرکت

Tel +45 36 18 10 00


FLSmidth پیشرو در تولید و تهیه خدمات و تجهیزات صنایع معدنی و سیمان جهان است. FLSmidth هر نوع دستگاه مجزایی را برای کامل کردن فرآیند ایجاد معادن و کارخانه های سیمان تولید می کند. امکاناتی که شامل خدمات قبل، در حین و بعد از ساخت و ساز می باشد.

مدیریت
پست الکترونیکی سمت نام
motilal.panda@flsmidth.com نماینده مقیم شرکت در کارخانه، مدیر فنی، مدیر سایت آقای مهندس موتی لا پاندا
m.allahabadi@joveincement.com مدیر تعمیر و نگهداری مهندس مهدی الله آبادی
mahdi.farimaneh@joveincement.com مدیر تولید مهندس مهدی فریمانه
ehsan.wosouqi@joveincement.com Resource Manager مهندس احسان وثوقی
banoo.keshmiri@joveincement.com مدیر خرید مهندس بانو کشمیری
razie.shadfar@joveincement.com مسئول دفتر راضیه شادفر
logo-samandehi