مدیران ارشد

پروفسور کاظم اورعی

رئیس هیئت مدیره

k.oraee@joveincement.com


ایمیل سازمانی

دکتر بهدین اورعی

مدیر عامل

b.oraee@joveincement.com


ایمیل سازمانی

دکتر نیکزاد اورعی

عضو هیئت مدیره و مدیر حقوقی

n.oraee@joveincement.com


ایمیل سازمانی

دکتر محمود رضا تاجیک

قائم مقام مدیر عامل

m.tajik@joveincement.com


ایمیل سازمانی

محمد هروی

مدیر مالی و اداری

.m.heravi@joveincement.com


ایمیل سازمانی

مهندس علی مهری

مدیر فناوری اطلاعات

.it@joveincement.com


ایمیل سازمانی

حمیده ادیبیان

رئیس حسابداری

h.adibian@joveincement.com


ایمیل سازمانی
logo-samandehi