برگزاری کارگاه آموزشی اقتصاد مهندسی
۲۷ آذر ۱۳۹۷
هشتم دی ماه هشتاد و پنجمین سالروز تاسیس صنعت سیمان ایران
۲۷ آذر ۱۳۹۷

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مندرج در روزنامه های قدس، خراسان و جمهوری اسلامی مورخه ٩٩/٠۴/١٧، طبق ماده ٢۴٠ قانون تجارت که مقرر می کند «مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود»، مصوب گردید که مبلغ ده میلیارد و هشتصد و شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت تقسیم ١٠ درصد سود مربوط به عملکرد سال مالی ١٣٩٨ به نسبت سهم بین صاحبان سهام شرکت سیمان جوین (سهامی عام) به حساب بانکی اعلام شده توسط سهامداران پرداخت شود. اکنون به اطلاع سهامدارن محترم می رساند که مبلغ مذکور به حساب سهامدارانی که قبلاً شماره حساب بانکی به نام خود را به شرکت ارائه داده بودند واریز شده است. همچنین خواهشمند است آن دسته از سهامدارانی که تاکنون شماره حساب بانکی خود را اعلام ننموده اند، با شماره تلفن ٠۵١٣٨۴۶٧١٣٠ از ساعت ٨ الی ١٣ و ١۶ الی ١٩ امور سهام سیمان جوین تماس حاصل فرمایند.

logo-samandehi