کلینکر سیمان جوین
کلینکر
۹ فروردین ۱۳۹۵
مصاحبه با خیر پیشکسوت ورزش حاج سید باقر اورعی
۹ فروردین ۱۳۹۵

مراسم افتتاحیه کارخانه سیمان جوین

logo-samandehi