پروفسور کاظم اورعی میرزمانی
مصاحبه روزنامه اقتصاد نیوز با پروفسور کاظم اورعی
6 آوریل 2016
تغییر مکان دفتر فروش
6 آوریل 2016

به گزارش ایرنا همایش حامیان محیط زیست روز پنج شنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ با رویکرد توسعه کیفیت زیست محیطی در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد که کارخانه سیمان جوین در بین تولیدکنددگان سیمان ایران برنده جایزه سازگارترین تولیدکننده سیمان با محیط زیست را دریافت کرد.

n3023037-4750004
IMG_0721
IMG_0701
IMG_0711