محرم , ماه عزای حسینی…
۶ شهریور ۱۴۰۰
ران اندازی مرکز ترک اعتیاد بانوان
راه اندازی مرکز ترک اعتیاد بانوان در شهرستان جغتای با مساعدت شرکت سیمان جوین
۶ شهریور ۱۴۰۰
📎 سومین عرضه سیمان جوین دربورس کالا

📅 شنبه ششم شهریور ماه

🔸 تناژ کل: ۴۰۰۰ تن
🔸 فله: ۱۰۰۰ تن
🔸 پاکت: ۳۰۰۰ تن

logo-samandehi