28 مارس 2016

گالری تصاویر مراسم افتتاحیه

مراسم افتتاحیه کارخانه سیمان جوین