تغییر مکان دفتر فروش
۱۹ فروردین ۱۳۹۵
اشک خون می بارد…
۱۹ فروردین ۱۳۹۵

پیرو تصمیمات هیئت مدیره مبنی بر تسویه و پرداخت سودهای معوق سهامداران گرامی،(مربوط به دوره های مالی سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰) کلیه سهامداران دارای شماره حساب سال ۸۹ پرداخت و تسویه گردید.
شرکت سیمان جوین به صورت مرحله ای اقدام به پرداخت سود سهامداران گرامی که شماره حساب صحیح به شرکت اعلام نموده اند، کرده است؛ که نهایتا طی دستورات اکید ریاست محترم هیئت مدیره کلیه سهامداران دارای شماره حساب تسویه گردید و بدینوسیله به الباقی سهامداران سال ۸۹ که سود سهام خود را دریافت ننموده اند اعلام می گردد جهت دریافت سود سهام با واحد سهام شرکت سیمان جوین در روزهای پنج شنبه هرهفته از ساعت ۹ الی ۱۱ تماس گرفته و اطلاعات مورد نیاز جهت پرداخت وجه را کسب نمایند.

logo-samandehi